Den lilla skolan med de stora resurserna

Vintertullsskolan är en resursskola som vänder sig till elever i behov av särskilt stöd.  Skolan erbjuder en skolgång som är individanpassad efter elevens behov och förmåga, med undervisning i små grupper med hög lärartäthet i särskilt anpassade lokaler. Skolans elever är de som provat på “allt” i den reguljära skolan. Det kan vara elever som har emotionella och/eller sociala svårigheter och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Vårt motto: “Tillsammans har vi roligt och lär för livet.”

Fakta om skolan

Vintertullsskolan är en fristående resursskola för elever i årskurs 7-9 som är belägen på Södermalm. Huvudman för skolan är Vintertullsskolan i Stockholm AB. Vi har kontinuerlig intagning till vår skola under hela läsåret. Elevgruppen ändras löpande beroende på gruppdynamik och elevsituation. Vintertullsskolans verksamhet är intäktsfinansierad, vilket innebär att hemkommunen står för elevens kostnad. 

Bakgrund

År 1994 startade vår verksamhet under kommunal regi. På den tiden hette vi S:t Örjans Jourgrupp och tillhörde S:t Örjans Skolor. Vi vände oss till elever i grundskolan som var i behov av extraordinära stödåtgärder, under en kortare eller längre tid, där rektor vid hemskolan, i samråd med vårdnadshavare och elevhälsan, ansåg sig sakna förutsättningar för att ge eleven stöd.

För att förbättra verksamheten ytterligare och tillgodose krav från elever och föräldrar avknoppades vi 1998 från S:t Örjans Skolor till att bli en friskola, Vintertullsskolan.

Skolan är oförändrat helt uppbyggd för elever med skolsvårigheter med behov av extraordinära stödåtgärder.

Vi följer grundskolans läroplan och erbjuder en skolgång som möter elevernas särskilda behov i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet.

Veckans lunch

Lunch serveras måndag-fredag kl 11:20.

Se veckans lunch

Den här veckan

Det som händer på skolan denna vecka

Se vad som händer

I media

Vi är med överallt

Se skolan i media

Om du är intresserad av att ditt barn ska börja på Vintertullsskolan kan du i två enkla steg skicka in intresseanmälan till oss.

Intresseanmälan