Den lilla skolan med de stora resurserna

Vintertullsskolan är en resursskola som vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Undervisningen är anpassad efter varje elevs behov och förmåga. Vi arbetar i små grupper med hög lärartäthet i särskilt anpassade lokaler. Många av våra elever har en neuropsykiatrisk diagnos eller andra skäl till att de behöver gå i resursskola.

Vårt motto: “Tillsammans har vi roligt och lär för livet.”

Bakgrund

År 1994 startade vår verksamhet under kommunal regi. På den tiden hette vi S:t Örjans Jourgrupp och tillhörde S:t Örjans Skolor. Vi vände oss till elever i grundskolan som var i behov av extraordinära stödåtgärder, under en kortare eller längre tid, där rektor vid hemskolan, i samråd med vårdnadshavare och elevhälsan, ansåg sig sakna förutsättningar för att ge eleven stöd.

För att förbättra verksamheten ytterligare och tillgodose krav från elever och föräldrar avknoppades vi år 1998 från S:t Örjans Skolor för att bli fristående: Vintertullsskolan.

Skolan är oförändrat helt uppbyggd för elever med skolsvårigheter med behov av extraordinära stödåtgärder.

Vi följer grundskolans läroplan och erbjuder en skolgång som möter elevernas särskilda behov i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet.

Fakta om skolan

Vintertullsskolan är en fristående resursskola för elever i årskurs 7-9 som är belägen på Södermalm. Huvudman för skolan är Vintertullsskolan i Stockholm AB. Vi har kontinuerlig intagning till vår skola under hela läsåret. Vintertullsskolans verksamhet är intäktsfinansierad, vilket innebär att hemkommunen står för elevens kostnad. 

Veckans lunch

Lunch serveras måndag-fredag kl 11:50

Se veckans lunch

Aktuellt

Det som händer på skolan

Se vad som händer

I media

Vi är med överallt

Se skolan i media

Om du är intresserad av att ditt barn ska börja på Vintertullsskolan kan du i två enkla steg skicka in intresseanmälan till oss

Så ansöker du