Den 19 december ska hela Vintertullsskolan äta en liten jullunch i Kungsträdgården till förmån för Stockholms hemlösa.

Lunchen är en del av skolans värdegrundsarbete.