Torsdag den 21 december är det dags för Vintertullsskolans vinteravslutning.

Dagen börjar kl. 9 och avslutar runt kl. 11.

Vintertullsskolan vill passa på att nu önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Skolstart 10 januari efter ordinarie schema.