Medarbetare

Vi som arbetar på Vintertullsskolan har en lång och gedigen erfarenhet av att väcka studielust hos våra elever. Vi arbetar framgångsrikt med fokus på didaktiska modeller innefattande formativt och summativt lärande, delaktighet, tydliga regler och beröm samt mycket engagemang. Våra elevers kunskapsmässiga utveckling och välbefinnande är vårt huvuduppdrag.

Administration

David
Rektor

rektor@vintertullsskolan.se

Sara (tjänstledig)
Skoladministratör

expedition@vintertullsskolan.se

Esmeralda
Skoladministratör

expedition@vintertullsskolan.se

gaby

Gaby
Skolkoordinator/husmor

expedition@vintertullsskolan.se

Lärare

Christian
Lärare i SO

logo-big

Helene
Lärare i slöjd och hemkunskap

jens

Jens
Lärare i matematik och teknik

Louise
Lärare i musik

mangi

Mangi
Lärare i engelska och idrott

Mikael
Arbetslagsledare samt förstelärare i matematik och NO

Pelle
Lärare i SO

Sebastian
Lärare i svenska

Marie-Louise
Lärare i bild

Elevhälsa

Anne
Studie- och yrkesvägledare

anne@studievagledning.com

Barbara
Skolsköterska

skolskoterska@vintertullsskolan.se

Gunlög
Speciallärare

Kersti
Speciallärare

kersti@vintertullsskolan.se

Liz
Skolkurator

kurator@vintertullsskolan.se

logo-big

Skolläkare
Kontaktas genom skolsköterskan

logo-big

Skolpsykolog
Kontaktas genom rektor

logo-big

Specialpedagog
Liselotte