Nu har terminen startat på allvar och med det även sjukanmälningar.
Ni sjukanmäler ert barn i första hand till Gaby på telefonnummer 08-642 10 10.
Ni kan också mejla in sjukanmälan till henne på gaby@vintertullsskolan.se