Under veckorna 20 och 21 har Vintertullsskolan åk 8 PRAO.