Kategorier
Den här veckan

Inga anmärkningar efter Skolinspektionens besök

Under våren 2016 har Skolinspektionen genomfört en regelbunden tillsyn på Vintertullsskolan för att säkra upp kvaliteten. Vi kan med glädje presentera den rapport som Skolinspektionens besök resulterade i, där man bland annat kan läsa att man inte fann något att anmärka på.

Tack till all vår personal och alla våra elever som tillsammans bidrar till en skola i toppklass!

Trevlig sommar!

Beslut Vintertullsskolan