Fredag den 15 december kommer Vintertullsskolans elever sluta klockan 12:00 pga lärarkonferens på eftermiddagen.