Aktuella tjänster

Tillsatt – Pedagogisk resurs/elevassistent

Vi söker en pedagogisk resursperson för ett stimulerande arbete med elever som har behov av särskilt stöd under sin skoldag.

I din roll som pedagogisk resurs vid Vintertullsskolan kommer du få varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i nära kontakt med undervisande lärare och vårt elevhälsoteam. Arbetet innebär bland annat:

  • att som pedagogisk resurs följa och stödja eleverna i deras kunskapsinhämtning under lektionstid, samt att vid rastverksamhet stödja deras sociala utveckling.
  • att vid behov tjänstgöra som vikarie tillsammans med en annan lärare i klass.
  • att vid behov assistera vår skoladministratör.
  • att vid behov assistera husmor och vid lunch hantera skolans cateringleveranser, inklusive visst för- och efterarbete i samband med detta.
  • att vara behjälplig med skolans elevtaxi.

Tjänsten är en allmän visstidsanställning (50%) med start i november t.o.m. juni med eventuell förlängning påföljande läsår.

Sök jobbet senast: 24 oktober 2019
För att läsa mer om tjänsten och för att ansöka: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/23557891


Tillsatt – Lärare i matematik

Vi söker en lärare i matematik för årskurs 7-9 med start i januari 2020.

Vårt mål vid Vintertullsskolan är att varje elev ska nå så långt som möjligt, bland annat med hjälp av entusiasmerande lärare. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget, samt delta i en kollegial utvecklingsprocess.

Vi jobbar med tvålärarsystem i halvklasser (cirka 12-16 elever), vilket innebär att det alltid finns en lärarkollega med i klassrummet som fungerar som stödlärare när eleverna har lektion.

Tjänsten är tillsvidare (fast anställning 80-100%) med provanställning.

Sök jobbet senast: 23 oktober 2019
För att läsa mer om tjänsten och för att ansöka: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/23480640