Så här ser det preliminära resultatet ut vid landets skolor.

På Vintertullsskolan fick vi följande resultat:

S: 27 %

C: 4%

Fi: 0%

L: 4%

Kd: 0%

Mp: 23%

M: 15%

Sd: 8%

V: 4%

Blankröster: 15%