Medarbetare

Vi som arbetar på Vintertullsskolan har en lång och gedigen erfarenhet av att väcka studielust hos våra elever. Vi arbetar framgångsrikt med fokus på didaktiska modeller innefattande formativt och summativt lärande, delaktighet, tydliga regler och beröm samt mycket engagemang. Våra elevers kunskapsmässiga utveckling och välbefinnande är vårt huvuduppdrag.

Administration

David

Rektor

rektor@vintertullsskolan.se

Sara

Skoladministratör

expedition@vintertullsskolan.se

Lärare och resurspedagoger

Christian

Lärare i SO

mangi

Mangi

Lärare i engelska och idrott

Manije

Lärare i NO

Patricia

Lärare i matematik

Pelle

Lärare i SO

Sebastian

Förstelärare samt lärare i svenska

logo-big

Pernilla

Lärare i bild, slöjd och hemkunskap samt pedagogisk resurs

Louise
Lärare i musik

Kalle
Pedagogisk resurs

Elevhälsa

Anne
Studie- och yrkesvägledare

SYV@vintertullsskolan.se

Sofia Vårdcentral
Skolsköterska

skolskoterska@vintertullsskolan.se

Gunlög
Speciallärare

Kersti
Speciallärare

Liz
Skolkurator

kurator@vintertullsskolan.se

logo-big

Skolläkare
Kontaktas genom skolsköterskan

logo-big

Skolpsykolog
Kontaktas genom rektor

logo-big

Specialpedagog
Liselotte