Medarbetare

Vi som arbetar på Vintertullsskolan har en lång och gedigen erfarenhet av att väcka studielust hos våra elever. Vi arbetar framgångsrikt med fokus på didaktiska modeller innefattande formativt och summativt lärande, delaktighet, tydliga regler och beröm samt mycket engagemang. Våra elevers kunskapsmässiga utveckling och välbefinnande är vårt huvuduppdrag.

Administration

David
Rektor

rektor@vintertullsskolan.se

Sara (tjänstledig)
Skoladministratör

expedition@vintertullsskolan.se

Esmeralda
Skoladministratör

expedition@vintertullsskolan.se

gaby

Gaby
Skolkoordinator

expedition@vintertullsskolan.se

Lärare

andreas

Andreas
Lärare i SO

Christian
Lärare i svenska

logo-big

Helene
Lärare i slöjd och hemkunskap

jens

Jens
Lärare i matematik

Micke
Lärare i NO och matematik

mangi

Mangi
Lärare i engelska och idrott

Patrik
Lärare i SO och bild

Louise
Vikarie, lärare i musik

Elevhälsa

Anne
Studie- och yrkesvägledare

anne@studievagledning.com

Barbara
Skolsköterska

skolskoterska@vintertullsskolan.se

Gunlög
Speciallärare

Kersti
Speciallärare

kersti@vintertullsskolan.se

Liz
Skolkurator

kurator@vintertullsskolan.se

logo-big

logo-big

Skolläkare
Kontaktas genom skolsköterskan

logo-big

Skolpsykolog
Kontaktas genom rektor