Bibliotek

Skolbibliotek

Biblioteket finns uppdelat i fyra sektioner på skolan för att göra det mer tillgängligt för både elever och lärare. All personal på skolan kan hjälpa eleverna med informationssökning och boktips. Sittplatser finns i samtliga utrymmen där eleverna kan sitta ostört och läsa. Scannermöjligheter finns – fråga skoladministratören så hjälper hon gärna dig. Skolan har en stor mängd skönlitteratur och även faktaböcker. Varje år köps det in nya böcker som eleverna får vara med att välja.

Biblioteket finns tillgängligt under hela skoldagen.

Ansvarig över biblioteket:
Skoladministration
Lärare i svenska
Eleverna säger till expeditionen när de lånar en bok.