Vår metod

Skolmiljö

Vårt mål är att du som elev på Vintertullsskolan ska känna dig trygg, inspirerad och motiverad. Vi är stolta över den hemtrevliga miljö som skapats på skolan, mycket med hjälp av personalens egen inredningslust.

IT-baserat lärande

Varje klassrum är utrustat med smartboards som hjälper eleverna att visualisera undervisningen på ett mer tydligt och strukturerat sätt.

Varje elev har även tillgång till en egen dator.
edu.google.com

Individuellt utformad pedagogik

Vintertullsskolan följer grundskolans läroplan. Vi använder en beprövad pedagogik som går ut på att teoretiska ämnen sätts in i sammanhang som är förståeliga för eleverna. Kursplanerna är individuellt lagda. En elev som ligger före i ett ämne kan få tenta av det och jobba på högre nivå, medan någon annan behöver extra stöd i samma ämne. De kan ändå arbeta sida vid sida.

Hur känns det idag?

Vi har flera olika stöd för att underlätta för elevernas lärande, till exempel bildstöd och tydlig struktur: Lektionsupplägget går att känna igen från dag till dag och varje lektion börjar med en “happy check” då lärarna frågar varje elev hur deras dagsform ser ut.
Har de sovit ordentligt? Ätit frukost?