Värdegrundsarbete

Hur vi arbetar

Trygghet är avgörande för att kunna utvecklas som person. Vintertullsskolan har nolltolerans gällande mobbning eller annan form av kränkande behandling och diskriminering. Det är vårt ansvar att se till att elevernas vistelse på skolan är trygg och att de blir respekterade för den de är.

I vårt arbete mot mobbning har vi därför skapat Trygghetsteamet där elever och lärare tillsammans arbetar effektivt mot mobbning. Våra ledord i arbetet mot mobbning är Acceptera och Respektera Varandras Olikheter.

Trygghetsteamet träffas varje termin för att gå igenom och diskutera vad som har skett i skolan den senaste månaden, både bra och dåliga händelser lyfts fram. Tillsammans med läraren som leder Trygghetsteamet kommer eleverna sedan fram till hur man kan förbättra klimatet mellan elever och hur eventuella konflikter kan lösas. Som en del av arbetet mot mobbning kan det ingå föredrag av särskilt inbjudna gäster (se nedan), diskussioner och rollspel.

Elevhälsa

Elevhälsoarbetet, som är verkar förebyggande, är en del i det dagliga arbetet och har fokus på en tillgänglig undervisning för varje elev. Det är ett ständigt pågående arbete att vid behov undanröja hinder i elevens lärandemiljö.