Den lilla skolan med de stora resurserna

Vintertullsskolan är öppen för alla elever som har rätt till utbildning i grundskolans årskurser 7-9, som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Vi följer grundskolans läroplan och erbjuder en skolgång som möter elevernas särskilda behov i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet. Vår skola vänder sig till elever som den vanliga skolan inte har tillräckliga resurser för. Det kan vara elever som har emotionella och sociala problem, samt de med funktionsvariationer, till exempel ADHD, ADD och/eller inom autismspektrum.

Elevfilm

En film om Vintertullsskolans sköna miljö made by Alexis, elev på Vintertullsskolan.

UR: Reportage

I Utbildningsradions program “Lärarrummet” får vi möta en av Vintertullsskolans SO-lärare när han undervisar.

Om du är intresserad av att ditt barn ska börja på Vintertullsskolan kan du i två enkla steg skicka in intresseanmälan till oss.

Intresseanmälan