Skolbibliotek

Biblioteket finns uppdelat i fyra sektioner på skolan för att göra det mer tillgängligt för både elever och lärare. All personal på skolan kan hjälpa eleverna med informationssökning och boktips. Sittplatser finns i samtliga utrymmen där eleverna kan sitta ostört och läsa. Scannermöjligheter finns – fråga skoladministratören så hjälper hon gärna dig. Skolan har en stor mängd skönlitteratur och även faktaböcker. Varje år köps det in nya böcker som eleverna får vara med att välja.

Biblioteket finns tillgängligt under hela skoldagen.

Ansvarig över biblioteket:
Skoladministration
Lärare i svenska
Eleverna säger till expeditionen när de lånar en bok.

 • Bibliotek Uppsala Katedralskolans och övriga folk- och skolbibliotek.

 • Libris De svenska universitetsbibliotekens katalog.

 • Disa Uppsala universitetsbiblioteks katalog.

 • Retriever Artiklar i fulltext.

 • DOAJ Directory of Open Access Journals. 2 miljoner granskade artiklar.

 • Sverige i siffror Statistikverktyg från SCB, Statistiska centralbyrån.

 • Globalis Interaktiv världsatlas.

 • Litteraturbanken Digital samling av svenska texter, mest äldre skönlitteratur.

 • PubMed Databas i bio-/medicinsk vetenskap med artiklar, bibliografiska uppgifter, citeringar och sammanfattningar för forskningsartiklar.

 • Google Scholar Vetenskapliga publikationer och tidskrifter.

 • DiVA Digitalt arkiv för svenska forskningspublikationer och studentuppsatser. Mycket i fulltext.

 • SwePub Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.

 • Kolla källan Skolverkets sida om källkritik.

 • Infokoll Bra sida om att använda källor, referera, skriva källförteckning m.m.

Stipendielistan Sveriges enklaste sätt att söka stipendier.