Almedalsveckan 2021

Vintertullsskolan i Almedalsveckan 2021

4-7 juli

https://almedalsveckan.info/

Vi besöker Almedalsveckan 2021 digitalt för att diskutera och samtala om hur betydelsefulla resursskolorna är för eleven, anhöriga och samhället.

För sjunde året i rad finns vi på plats för att dela med oss av våra erfarenheter och möta andra som arbetar inom skola och kommun med elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Hur får vi ett samhälle där elever med funktionsnedsättningar får det stöd och skolform dem har rätt till?

Hur får vi ett samhälle där elever med funktionsnedsättningar får det stöd och skolform dem har rätt till? Får alla elever i Sverige idag likvärdigt stöd oberoende av kommun? Ett samhälle utan resursskolor är det att inkludera eller exkludera elever? Hur mycket får elever med funktionsnedsättningar kosta samhället?

Vi kommer att prata om hur resursskolan är organiserad, hur vi ger eleven omfattande särskilt stöd och individuella anpassningar som syftar till att motverka konsekvensen av elevens funktionsvariationer.

Varför behöver kommuner resursskolor?

Varför behöver eleverna, anhöriga och samhället resursskolor? Vad är en resursskola och vilken funktion fyller den för eleverna?

Hur är resursskolan ett steg tillbaka till samhället för hemmasittare? Resursskolans struktur och funktion ur ett elevperspektiv.

Vi kommer att prata om olika metoder och arbetssätt ni kan använda er av i er verksamhet för att möjliggöra en fungerande skolgång för de elever som har störst behov av stöd.

I varje seminarium kommer vi att ha en frågestund där föräldrar kan ställa frågor till Stockholms utbildningsnämndens ledamöter.

Schema för seminarium

Du kan följa våra seminarium på almedalsveckanplay eller på vår youtubekanal.

Söndag 4 juli

10:00 – 10:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Nike Örbrink (KD)
11:00 – 11:30Varför behöver kommuner resursskolor?
Ulrika Fridh skol- och utbildningsförvaltningen Skurup kommun
13:00 – 13:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Tina Kratz (V)
15:00 – 15:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Maria Jansson (Fi)

Måndag 5 juli

10:00 – 10:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Martin Westmont (SD)
11:00 – 11:30Varför behöver kommuner resursskolor?
Kristofer Erlandsson Autism och aspberger föreningen i Stockholms Län
13:00 – 13:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)

Tisdag 5 juli

10:00 – 10:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Richard Åkesson (MP)
11:00 – 11:30Varför behöver kommuner resursskolor?
Johan Hedelin, Attention Elevhälsochef
13:00 – 13:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Claes Nyberg (C)

Onsdag 5 juli

10:00 – 10:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Kadir Kasirga (S)
11:00 – 11:30Varför behöver kommuner resursskolor?
Anna König Jerlmyr (M), Finansborgarråd i Stockholms stad,
13:00 – 13:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Sophia Granswed Baat (M)