Almedalsveckan 2021

Vintertullsskolan i Almedalsveckan 2021

Vi besöker Almedalsveckan 2021 digitalt för att diskutera och samtala om hur betydelsefulla resursskolorna är för eleven, anhöriga och samhället.

För sjunde året i rad finns vi på plats för att dela med oss av våra erfarenheter och möta andra som arbetar inom skola och kommun med elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Hur får vi ett samhälle där elever med funktionsnedsättningar får det stöd och skolform dem har rätt till?

Får alla elever i Sverige idag likvärdigt stöd oberoende av kommun? Ett samhälle utan resursskolor är det att inkludera eller exkludera elever? Hur mycket får elever med funktionsnedsättningar kosta samhället?

Vi kommer att prata om hur resursskolan är organiserad, hur vi ger eleven omfattande särskilt stöd och individuella anpassningar som syftar till att motverka konsekvensen av elevens funktionsvariationer.

Varför behöver kommuner resursskolor?

Varför behöver eleverna, anhöriga och samhället resursskolor? Vad är en resursskola och vilken funktion fyller den för eleverna?

Hur är resursskolan ett steg tillbaka till samhället för hemmasittare? Resursskolans struktur och funktion ur ett elevperspektiv.

Vi kommer att prata om olika metoder och arbetssätt ni kan använda er av i er verksamhet för att möjliggöra en fungerande skolgång för de elever som har störst behov av stöd.

Schema för seminarium

Du kan följa våra seminarium på almedalsveckanplay eller på vår youtubekanal.

Söndag 4 juli

Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Nike Örbrink (KD)
https://youtu.be/pd6vJ5RmBeo
11:00 – 11:30Varför behöver kommuner resursskolor?
Ulrika Fridh skol- och utbildningsförvaltningen Skurups kommun
https://youtu.be/3abHxkwqXVk
13:00 – 13:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Tina Kratz (V)
https://youtu.be/ChJUkcPeYnc
15:00 – 15:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Maria Jansson (Fi)
https://youtu.be/50LhJu7cGk0

Måndag 5 juli

10:00 – 10:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Martin Westmont (SD)
https://youtu.be/5W3CKa4ELjs
11:00 – 11:30Varför behöver kommuner resursskolor?
Kristofer Erlandsson Autism och asperger föreningen i Stockholms Län
https://youtu.be/J6HPsVRF7wc
13:00 – 13:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
https://youtu.be/_carF600vUQ

Tisdag 6 juli

10:00 – 10:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Richard A Åkesson (MP)
https://youtu.be/zwAuC68VmXw
11:00 – 11:30Varför behöver kommuner resursskolor?
Ylva Johnsson Attention
https://youtu.be/LR_vgOfOdHE
13:00 – 13:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Claes Nyberg (C)
https://youtu.be/Od7oPXQNqsE

Onsdag 7 juli

10:00 – 10:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Kadir Kasirga (S)
https://youtu.be/4TeRS9yFyyE
11:00 – 11:30Varför behöver kommuner resursskolor?
Kristina Axén Ohlin (M), Utbildningsutskottet Andre vice ordförande
https://youtu.be/vCSTv9726Vc
13:00 – 13:30Hur betydelsefulla är resursskolorna för eleven, anhöriga och samhället?
Sophia Granswed Baat (M)
https://youtu.be/YpO0RWWXH2I

Vintertullsskolan i Almedalsveckan 2021

4-7 juli

Läs mer på:
https://almedalsveckan.info/
https://almedalsveckanplay.info/

Beslut för tilläggsbelopp avseende nya elever vid 12 resursskolor över 3 läsår
Beslut för tilläggsbelopp avseende nya elever vid 12 resursskolor över 3 läsår
Underfinansieringen av resursskolor kvarstår även efter höjningen av det riktade strukturbidraget.