Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt till en trygg och utvecklande skolmiljö där de bemöts med respekt och värdighet. Vintertullsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att skydda elever mot kränkningar och trakasserier genom ett löpande arbete och konkreta insatser för att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer.

Vintertullsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf