Vintertullsskolans öppettider:

Måndag-torsdag, kl. 08.30-16.00.
Fredag, kl. 08.30-15.00.
Vintertullsskolan har öppet för eleverna enligt ovanstående tider. Utomstående besök till Vintertullsskolan anmäles till expeditionen i förväg. Avvikelser i öppettiderna kan förekomma vid t.ex. studiedagar, lov och terminsavslutning, samt dag före helgdag.

Vintertullsskolans kontaktuppgifter:

Adress: Vintertullsskolan
Vintertullstorget 54-56
116 43 Stockholm

Mail till expeditionen: expedition@vintertullsskolan.se
Tel till expeditionen: 08-642 10 10
Telefontid till expeditionen:
Måndag-torsdag, kl. 08.15-11.45, kl. 13.00-16.00.
Fredag, kl. 08.15-11.45, kl. 13.00-15.00.
Avvikelser i telefontiderna kan förekomma vid t.ex. studiedagar, lov och terminsavslutning, samt dag före helgdag.

Telefontid för frågor gällande intresseanmälningar och/eller ansökan:                                                                                  Måndag-fredag, kl. 13.00-15.00.

Mail till rektor: rektor@vintertullsskolan.se
Tel till rektor: 08-643 26 26

Frånvaroanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla sitt barns frånvaro till Vintertullsskolans expedition via telefon eller mail.

Expedition:
08-642 10 10
expedition@vintertullsskolan.se

Buss- och tunnelbaneförbindelser:

Alternativ 1: Tag tunnelbanan till Slussen. Tag därefter buss 76 mot Norra Hammarbyhamnen och kliv av vid Ljusterögatan. Gå därefter till Vintertullstorget längst ner på Katarina Bangata.

Alternativ 2: Tag tunnelbanan till Skanstull. Tag därefter buss 57 mot Sofia och kliv av vid Mjärdgränd. Gå därefter till Vintertullstorget längst ner på Katarina Bangata.

Alternativ 3: Tag tunnelbanan till Slussen. Tag därefter buss 3 mot Södersjukhuset och kliv av vid Gotlandsgatan.  Gå därefter till Vintertullstorget längst ner på Katarina Bangata (det tar cirka 5 minuter).

Alternativ 4: Tag tunnelbanan till Skanstull. Gå därefter till Vintertullstorget längst ner på Katarina Bangata (det tar cirka 10 minuter).

Arbeta hos oss

Vi är alltid intresserade av att rekrytera nya talanger till vårt team. Här kan du se aktuella tjänster som vi utlyser. I ansökan är det viktigt att du försöker förklara varför du tror att Vintertullsskolan kan vara rätt plats för dig. Bifoga ditt CV med lärarlegitimation och sänd till expedition@vintertullsskolan.se

AKTUELLA TJÄNSTER

Rutiner för att ta emot och utreda klagomål

Skolans rutiner på att ta emot klagomål är följande:
I skollagen framgår att huvudmannen ”ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt
sätt.” (4 kap. 8§ 2010:800 skollagen)

MER OM KLAGOMÅL