Medarbetare

Medarbetare

Vi som arbetar på Vintertullsskolan har en lång och gedigen erfarenhet av att väcka studielust hos våra elever. Vi arbetar framgångsrikt med fokus på didaktiska modeller innefattande formativt och summativt lärande, delaktighet, tydliga regler och beröm samt mycket engagemang.

Våra elevers kunskapsmässiga utveckling och välbefinnande är vårt huvuduppdrag.

Annika Setterquist

Rektor
annika.setterquist@vintertullsskolan.se

Sara Lindgren Carlsson

Administrativ chef
sara.lindgren.carlsson@vintertullsskolan.se

Taylan Brännström

Biträdande Rektor
taylan.brannstrom@vintertullsskolan.se

Alexandra
Lärare i SO
alexandra@vintertullsskolan.se

Mangi
Lärare i engelska och idrott
mangi@vintertullsskolan.se

Helena-Irmeli ”HP”
Lärare i NO
katarina@vintertullsskolan.se

Lukas
Lärare i matematik
lukas@vintertullsskolan.se

Pelle
Lärare i SO
pelle@vintertullsskolan.se

Sebastian
Förstelärare samt lärare i svenska
sebastian@vintertullsskolan.se

Pernilla
Lärare i bild, slöjd och hemkunskap samt pedagogisk resurs
pernilla@vintertullsskolan.se

Ulrika
Lärare i musik
ulrika@vintertullsskolan.se

Sara
Speciallärare
speciallarare@vintertullsskolan.se

Jannika
Specialpedagog
specialpedagog@vintertullsskolan.se

Helena
Skolkurator
kurator@vintertullsskolan.se

Christofer
Socialpedagog
christofer@vintertullsskolan.se

Ingrid
Skolläkare
skollakare@vintertullsskolan.se

Anna
Skolsköterska
skolskoterska@vintertullsskolan.se

Eva
Studie- och yrkesvägledare
syv@vintertullsskolan.se

Karl
Administration
expedition@vintertullsskolan.se

Jonathan
Resurspedagog
jonathan@vintertullsskolan.se

Siri
Skolhund