Medarbetare

Medarbetare

Vi som arbetar på Vintertullsskolan har en lång och gedigen erfarenhet av att väcka studielust hos våra elever. Vi arbetar framgångsrikt med fokus på didaktiska modeller innefattande formativt och summativt lärande, delaktighet, tydliga regler och beröm samt mycket engagemang.

Våra elevers kunskapsmässiga utveckling och välbefinnande är vårt huvuduppdrag.

Administration

Sara

Tf Rektor/skoladministratör
rektor@vintertullsskolan.se expedition@vintertullsskolan.se

Taylan

Biträdande Rektor
taylan@vintertullsskolan.se

Lärare och resurspedagoger

Christian
Lärare i SO

Mangi
Lärare i engelska och idrott

Lennart
Lärare i NO

Patricia
Lärare i matematik

Pelle
Lärare i SO

Sebastian
Förstelärare samt lärare i svenska

Pernilla
Lärare i bild, slöjd och hemkunskap samt pedagogisk resurs

Louise
Lärare i musik

Elevhälsa

Anne
Studie- och yrkesvägledare

Sara
Skolsköterska

Gunlög
Speciallärare

Kersti
Speciallärare

Liselotte
Specialpedagog

Elin
Skolkurator

Puja
Skolläkare

Kontaktas genom skolsköterskan

Skolpsykolog
Kontaktas genom rektor