Ansökan till Vintertullsskolan

Ansökan till Vintertullsskolan

Vintertullsskolan är en resursskola som riktar sig till elever i årskurs 7-9 som har ett behov av särskilt stöd i skolan. Samtliga elever på Vintertullsskolan får särskild stöd inom ramen för ett åtgärdsprogram. Antagningen till skolan är begränsad och bedöms på individuell grund efter elevens behov.

Skolan är belägen på Södermalm i Stockholm vid Vintertullstorget. Lokalerna är särskilt anpassade för att möjliggöra individanpassad undervisning, högre lärartäthet och mindre elevgrupper.

Vintertullsskolan har särskild kompetens för att hjälpa elever tillhörande följande elevkategorier:

 • Elever inom autismspektrat med eventuellt tillhörande diagnoser.
 • Elever med problematisk skolfrånvaro.
 • Elever med inlärningssvårigheter & läs- och skrivsvårigheter.

  Ansökan till Vintertullsskolan


  När kan eleven börja på skolan?

  I mån av plats har Vintertullsskolan kontinuerlig antagning under hela läsåret. Det innebär att eleven kan börja snarast i samtliga elevgrupper förutsatt att det finns en plats ledig. Eleven kan också söka för att börja med start i början av terminen. Ansökan görs genom att vårdnadshavare fyller i intresseanmälan.

  Observera att antagning till skolan är begränsad och baseras på elevens behovsprofil istället för kötid.