Ansökan till Vintertullsskolan

Ansökan till Vintertullsskolan

Vintertullsskolan är en resursskola som riktar sig till elever i årskurs 7-9 som har ett behov av särskilt stöd i skolan. Samtliga elever på Vintertullsskolan får särskild stöd inom ramen för ett åtgärdsprogram. Antagningen till skolan är begränsad och bedöms på individuell grund efter elevens behov.

Skolan är belägen på Södermalm i Stockholm vid Vintertullstorget. Lokalerna är särskilt anpassade för att möjliggöra individanpassad undervisning, högre lärartäthet och mindre elevgrupper.

Vintertullsskolan har särskild kompetens för att hjälpa elever tillhörande följande elevkategorier:

  • Elever inom autismspektrat med eventuellt tillhörande diagnoser.
  • Elever med problematisk skolfrånvaro.
  • Elever med inlärningssvårigheter & läs- och skrivsvårigheter.

    Ansökan till Vintertullsskolan