Vintertullsskolan

Den lilla skolan med det stora engagemanget

Vintertullsskolan är en resursskola i Stockholm som vänder sig till elever, åk 7 – 9, i behov av särskilt stöd. Undervisningen är anpassad efter varje elevs behov och förmåga.

Vi arbetar i små grupper med hög lärartäthet i särskilt anpassade lokaler.

Många av våra elever har en neuropsykiatrisk diagnos eller andra skäl till att de behöver gå i resursskola.

Vårt arbetssätt

På Vintertullsskolan arbetar vi med eleven i centrum. I små undervisningsgrupper skapar vi en tydlig struktur för undervisningen där eleven kan känna sig trygg, inspirerad och motiverad. Vi är Stockholms äldsta resursskola med över 20 års erfarenhet av särskilt stöd och extra anpassningar.

Våra lärare har lång erfarenhet av att undervisa elever med olika diagnoser som AST, ADHD och ADD.

Vi följer grundskolans läroplan och erbjuder en anpassad undervisning som utgår från varje elevs unika behov.

Om skolan

Vintertullsskolans lokaler ligger i ett lugnt bostadsområde på Södermalm i Stockholm. Lokalerna är särskilt anpassade för att bedriva resursskola med små elevgrupper. Planlösning, färger och inredning är utformat för att skapa en lugn och trivsam miljö.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Vintertullsskolan består av engagerade och positiva medarbetare som arbetar för att främja och förebygga hälsa & lärande. Alla har rätt att må bra i skolan och därför har vi satsat extra på just elevhälsa.
Oavsett om eleven behöver hjälp med framtida gymnasieval, prata med kurator eller träffa skolläkare finns elevhälsan där för att hjälpa till.

Ansökan

Om du är intresserad av att ditt barn ska börja på Vintertullsskolan kan du i två enkla steg skicka in ansökan till oss.