Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan på Vintertullsskolan finns till för att stödja elevens utveckling mot målen. Under elevens tid på Vintertullsskolan finns elevhälsan med hela tid och arbetar förebyggande för att ge goda förutsättningar att må bra och ta till sig undervisningen. Lärande och hälsa går helt enkelt hand i hand.
Vintertullsskolan är en resursskola med förstärkt elevhälsa som ger varje elev bättre tillgång till hjälp och stöd under hela skolgången.

Elevhälsoteamet

Vintertullsskolans elevhälsoteam består av skolkurator, skolläkare, skolsjuksköterska, Specialpedagog, speciallärare och rektor. Arbetet leds av rektor på skolan och elevhälsoteamet arbetar tätt tillsammans med skolans lärare och övrig personal. Varje vecka träffas elevhälsoteamet för att dela med sig av erfarenheter, utveckla verksamheten och diskutera aktuella frågor som rör den dagliga verksamheten.

Elevhälsokonferens

Varje torsdag träffas all personal på skolan inklusive elevhälsan för en elevhälsokonferens. Under elevhälsakonferensen samordnas skolans insatser för ökad elevhälsa. Personal från olika kompetenser får möjlighet att dela kunskap och koordinera de olika insatserna som görs för att främja och förebygga hälsa och lärande på skolan.

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Vintertullsskolans elevhälsoteam består av skolkurator, skolläkare, skolsjuksköterska, Specialpedagog, speciallärare och rektor. Arbetet leds av rektor på skolan och elevhälsoteamet arbetar tätt tillsammans med skolans lärare och övrig personal. Varje vecka träffas elevhälsoteamet för att dela med sig av erfarenheter, utveckla verksamheten och diskutera aktuella frågor som rör den dagliga verksamheten.