Lärmiljö

Lärmiljö

Vårt mål är att du som elev på Vintertullsskolan ska känna dig trygg, inspirerad och motiverad. Lärmiljön är viktig för att skapa förutsättningar för lärare och personlig utveckling. Våra lokaler är särskilt utformade för små undervisningsgrupper och är fulla av anpassningar för elever i behov av särskilt stöd.

Lokaler

Skolan är uppdelad i fyra olika sektioner, en för varje elevgrupp. Det finns separata ingångar för varje elevgrupp samt tillhörande sociala utrymmen. Varje klassrum har ett tillhörande undervisningsrum så att eleverna kan delas upp i ännu mindre grupper. Sittplatser finns i samtliga utrymmen i skolan där eleverna kan sitta ostört och arbeta. 

I skolan finns även “studion” där speciallärare arbetar med elever en och en i en särskilt anpassad undervisningsmiljö. 

Vintertullsskolans lokaler präglas av en hemtrevlig och trivsam atmosfär. Skolmiljön fyller en viktig funktion för att alla elever ska känna sig välkomna och trygga i skolan.

Digital lärmiljö

Idag är den digitala lärmiljön en naturlig förlängning av skolan. Varje elev på Vintertullsskolan har tillgång till en skoldator. Skolan arbetar med Google Classroom där det finns en tydlig struktur på information och uppgifter. Genom skoldatorerna har eleverna tillgång till en mängd olika lärverktyg och hjälpmedel för de som har exempelvis läs och skrivsvårigheter.  

Skolbibliotek

På Vintertullsskolan är skolbiblioteket uppdelat och tillgängligt i alla fyra sektionen. Böcker ska vara tillgängliga och läsande ska vara en naturlig del av elevernas vardag, inte bara under lektionstid. Personalen på skolan hjälper eleverna med informationssökning och boktips. 


”Tillsammans har vi roligt och lär för livet”