Ansökan

Ansökan till Vintertullsskolan

Vintertullsskolan är en resursskola som riktar sig till elever i årskurs 7-9 som har ett behov av särskilt stöd i skolan. Samtliga elever på Vintertullsskolan får särskild stöd inom ramen för ett åtgärdsprogram. Antagningen till skolan är begränsad och bedöms på individuell grund efter elevens behov.

Skolan är belägen på Södermalm i Stockholm vid Vintertullstorget. Lokalerna är särskilt anpassade för att möjliggöra individanpassad undervisning, högre lärartäthet och mindre elevgrupper.

Vintertullsskolan har särskild kompetens för att hjälpa elever tillhörande följande elevkategorier:

 • Elever inom autismspektrat med eventuellt tillhörande diagnoser.
 • Elever med problematisk skolfrånvaro.
 • Elever med inlärningssvårigheter & läs- och skrivsvårigheter.

När kan eleven börja på skolan?

I mån av plats har Vintertullsskolan kontinuerlig antagning under hela läsåret. Det innebär att eleven kan börja snarast i samtliga elevgrupper förutsatt att det finns en plats ledig. Eleven kan också söka för att börja med start i början av terminen. Ansökan görs genom att vårdnadshavare fyller i intresseanmälan här nedan.

Observera att antagning till skolan är begränsad och baseras på elevens behovsprofil istället för kötid.

  Ansökan till Vintertullsskolan


  Vad händer efter ansökan?

  När intresseanmälan inkommit görs en preliminär bedömning om eleven tillhör skolans målgrupp. Den preliminära bedömningen syftar till att bedöma om eleven har behov av särskilt stöd och kan anses bli hjälp av skolans verksamhet.

  Om det finns plats i den sökta elevgruppen och den preliminära bedömningen visar att skolan kan vara en bra match för eleven kontaktas vårdnadshavare för ytterligare underlag. Vi kommer då be att få ta del av tidigare utredningar och underlag som beskriver elevens behov av särskilt stöd.

  Pedagogisk utredning (kartläggning)

  Senaste betygen och omdömen.

  Aktuellt åtgärdsprogram och eventuell övrig dokumentation gällande elevens skolgång.

  Psykologutlåtande och/eller eventuella övriga utredningar.

  Efter att underlaget har granskats bokas ett eventuellt besök på skolan in där elev och vårdnadshavare får möjlighet att se skolans lokaler och träffa personalen.

  Om Vintertullsskolan anser att bedömningsunderlaget är otillräckligt eller att vi av andra anledningar behöver mer information innan ett beslut kan fattas, så görs en kompletterande förfrågan till vårdnadshavare i syfte att genomföra en fördjupad utredning innefattande till exempel besök i elevens hemskola för vidare intervjuer med berörd personal.