Vintertullsskolans pedagogiska verksamhet!

Vintertullsskolans pedagogiska verksamhet innefattar årskurs 7, 8 och 9.  Vintertullsskolans klasser består av halvklasser. Flera pedagoger tjänstgör i en halvklass under lektionstid. Halvklasserna delas in i mindre grupper av pedagogerna. Varje klassrum vid Vintertullsskolan har tillhörande grupprum.

Vintertullsskolan erbjuder två inriktningar:

  • En inriktning för elever inom autismspektrat med eventuella tillhörande diagnoser innefattande t.ex. läs- och skrivsvårigheter.
  • En inriktning för elever med övriga funktionsvariationer innefattande t.ex. inlärningssvårigheter och ADHD.

När kan eleven börja på skolan?

Vi har kontinuerlig intagning under hela läsåret. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Vintertullsskolan kan man söka under hela läsåret. Du ställer dig i kö genom att göra en intresseanmälan.
Om du är intresserad av att ditt barn ska börja på Vintertullsskolan, följ anvisningarna nedan för att lämna in en intresseanmälan.

Vad händer nu?

När vi fått intresseanmälan kommer vi att göra en initial preliminär bedömning om Vintertullsskolan kan erbjuda rätt pedagogiskt stöd. Därefter kontaktar vi dig för att eventuellt boka in ett besök på Vintertullsskolan.

Vintertullsskolan har kontinuerligt intag så tveka inte att skicka in intresseanmälan, oavsett tid på terminen. Kontakta expeditionen och prata med Vintertullsskolans skoladministratör om du har frågor om skolan eller vill veta mer om antagningsprocessen.

Mail till expeditionen: expedition@vintertullsskolan.se
Tel till expeditionen: 08-642 10 10
Telefontid till expeditionen:
Måndag-torsdag, kl. 08.10-11.50, kl. 12.50-16.00.
Fredag, kl. 08.10-11.50, kl. 12.50-15.00.
Avvikelser i telefontiderna kan förekomma vid t.ex. studiedagar, lov och terminsavslutning, samt dag före helgdag.

Telefontid för frågor gällande intresseanmälningar och/eller ansökan: Måndag-fredag, kl. 13.00-15.00.