Din klagomålsanmälan har skickats in

Din klagomålsanmälan har skickats in

Vad händer nu?

När intresseanmälan inkommit görs en preliminär bedömning om eleven tillhör skolans målgrupp. Den preliminära bedömningen syftar till att bedöma om eleven har behov av särskilt stöd och kan anses bli hjälp av skolans verksamhet. 

Om det finns plats i den sökta elevgruppen och den preliminära bedömningen visar att skolan kan vara en bra match för eleven kontaktas vårdnadshavare för ytterligare underlag. Vi kommer då be att få ta del av tidigare utredningar och underlag som beskriver elevens behov av särskilt stöd.

  • Pedagogisk utredning (kartläggning) 
  • Senaste betygen och omdömen.
  • Aktuellt åtgärdsprogram och eventuell övrig dokumentation gällande elevens skolgång.
  • Psykologutlåtande och/eller eventuella övriga utredningar.

Efter att underlaget har granskats bokas ett eventuellt besök på skolan in där elev och vårdnadshavare får möjlighet att se skolans lokaler och träffa personalen. 

Om Vintertullsskolan anser att bedömningsunderlaget är otillräckligt eller att vi av andra anledningar behöver mer information innan ett beslut kan fattas, så görs en kompletterande förfrågan till vårdnadshavare i syfte att genomföra en fördjupad utredning innefattande till exempel besök i elevens hemskola för vidare intervjuer med berörd personal.