Incidentrapportering

Incidentrapportering

Här anmäler du om en elev utsatts för kränkande behandling. Din anmälan kommer att skickas till huvudman och rektor i sin helhet. Samtliga mentorer kommer att få en bekräftelse på att anmälan är inskickad och vem anmälan gäller.

Du kommer inte att kunna ändra din anmälan när den är inskickad.

Error: Contact form not found.