Främja närvaro och förebygga frånvaro

Learnox

Learnox erbjuder en-till-en lektioner via internet för hemmasittare. Elev och lärare ser och hör varandra under hela lektionen där de med specialpedagogiska verktyg arbetar för att få eleven att komma tillbaka till skolan. Resultatet blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor. Målet är att eleven ska återgå till ordinarie undervisning.

Under processen ges råd och stöd till skola och föräldrar för att främja elevens återgång till skolan.

www.learnox.se