Kategorier
Tjänster

Lärare i Hem- och konsumentkunskap, ÅK 7-9

Lärare i Hem- och konsumentkunskap, ÅK 7-9

Vi söker en engagerad lärare i hem- och konsumentkunskap till vårt lärarlag Vintertullsskolan på Södermalm i Stockholm. Som lärare hos oss får du möjlighet att arbeta med elever med behov av särskilt stöd i ett mindre sammanhang tillsammans med erfarna kollegor. Du arbetar nära tillsammans med såväl skolledning, elevhälsa och lärarkollegor för att varje elev ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid, med inledande provanställning.

KVALIFIKATIONER

  • Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Pedagogik och lärarutbildning
  • Lärarlegitimation

OM VINTERTULLSSKOLAN

Vintertullsskolan är en liten resursskola med ungefär 50 elever belägen på Södermalm i Stockholm som riktar sig till elever med behov av särskilt stöd i årskurs 7-9. I små undervisningsgrupper med hög lärartäthet erbjuder vi individanpassad undervisning av hög kvalitet.

Vi jobbar med ett tvålärarsystem i halvklasser (cirka 12-16 elever), vilket innebär att det alltid finns en lärarkollega med i klassrummet som fungerar som stödlärare. Lokalerna är särskilt utformade för att skapa en trygg och trivsam lärmiljö anpassad för elever med NPF och inlärningssvårigheter.

ARBETSUPPGIFTER

  • Planera, genomföra och följa upp undervisningen individuellt och tillsammans med kollegor i lärarlaget.
  • Mentorskap för 4-8 elever med tillhörande utvecklingssamtal.
  • Bidra med underlag till elevhälsan för utformning och uppföljning av åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar och anpassade studiegångar.

VI SÖKER

  • Vi söker dig som är uppmärksamma på varje elevs unika behov och anpassar undervisning och elevbemötande utifrån elevens förutsättningar
  • Vi söker dig som är kommunikativ och en lagspelare som samverkar effektivt med kollegor inom och utom organisationen.
  • Vi söker dig som arbetar strukturerat med förberedelser, betygsättning och bedömning samt bidrar med underlag till åtgärdsprogram och pedagogiska kartläggningar.
  • Vi söker dig som bidrar till en god arbetsmiljö präglad av trygghet, omtanke och respekt för såväl personal som elever på skolan.
  • Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i hem- och konsumentkunskap för årskurs 7-9

VI ERBJUDER

På Vintertullsskolan får du vara en del av ett team av lärare som arbetar tillsammans för att på bästa sätt hjälpa varje elev efter sina unika behov. I små undervisningsgrupper får du möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter och spendera mer tid med den enskilda eleven. Tack vare organisationens storlek har du stor möjlighet att delta i den pedagogiska utvecklingen och vara med och utveckla en av Sveriges främsta resursskolor.

ÖVRIGT

Ansökan omfattas av registerkontroll och du måste visa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.