Kategorier
Tjänster

Lärare i matematik och teknik, ÅK 7-9

Lärare i Bild, ÅK 7-9

Vi söker en engagerad lärare inom ämnena matematik och teknik till vårt lärarlag på Vintertullsskolan, en resursskola belägen på Södermalm i Stockholm. Som lärare hos oss får du möjlighet att arbeta med elever med behov av särskilt stöd i ett mindre sammanhang tillsammans med erfarna kollegor. Du arbetar nära tillsammans med såväl skolledning, elevhälsa och lärarkollegor för att varje elev ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid (15 procent), med inledande provanställning.

KVALIFIKATIONER

 • Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Pedagogik och lärarutbildning
 • Lärarlegitimation

OM VINTERTULLSSKOLAN

Vintertullsskolan är en liten resursskola med ungefär 50 elever belägen på Södermalm i Stockholm som riktar sig till elever med behov av särskilt stöd i årskurs 7-9. I små undervisningsgrupper med hög lärartäthet erbjuder vi individanpassad undervisning av hög kvalitet.

Vi jobbar med ett tvålärarsystem i halvklasser (cirka 12-16 elever), vilket innebär att det alltid finns en lärarkollega med i klassrummet som fungerar som stödlärare. Lokalerna är särskilt utformade för att skapa en trygg och trivsam lärmiljö anpassad för elever med NPF och inlärningssvårigheter.

ARBETSUPPGIFTER

 • Planera, genomföra och följa upp undervisningen individuellt och tillsammans med kollegor i lärarlaget.
 • Mentorskap för 4-8 elever med tillhörande utvecklingssamtal.
 • Bidra med underlag till elevhälsan för utformning och uppföljning av åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar och anpassade studiegångar.

VI SÖKER

 • Vi söker dig som är behörig lärare i matematik och teknik för årskurs 7-9.
 • Vi söker dig som har grundläggande specialpedagogisk kompetens och arbetar med anpassningar och särskilt stöd som ett naturligt inslag i undervisningen.
 • Vi söker dig som arbetar strukturerat med förberedelser, betygsättning och bedömning.
 • Vi söker dig som har grundläggande kunskap om NPF och anpassar undervisningen efter elevens förutsättningar.
 • Vi söker dig som är kommunikativ och samverkar effektivt med andra både inom och utom organisationen.
 • Vi söker dig som bidrar till en god arbetsmiljö präglad av trygghet, omtanke och respekt för såväl personal som elever på skolan.

VI ERBJUDER

På Vintertullsskolan får du vara en del av ett team av lärare som arbetar tillsammans för att på bästa sätt hjälpa varje elev efter sina unika behov. I små undervisningsgrupper får du möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter och spendera mer tid med den enskilda eleven. Tack vare organisationens storlek har du stor möjlighet att delta i den pedagogiska utvecklingen och vara med och utveckla en av Sveriges främsta resursskolor.

ÖVRIGT

Ansökan omfattas av registerkontroll och du måste visa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.